MERDEKA!

August 17, 2023
rumahsajada

Demikianlah di antara isi pembukaan UUD 1945.

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kemerdekaan negeri kita tercinta adalah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, yang telah membulatkan tekad para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan kemudian mempertahankannya setelah kemerdekaan berhasil diproklamirkan.

Ya. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan, bukan gratisan dari para penjajah. Kemerdekaan kita diraih dengan berkorban harta, bahkan nyawa.
Maka kita wajib mengisinya dengan penuh amanah dan tanggung jawab, untuk membawa bangsa Indonesia tetap merdeka dan kian berjaya.

Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, Indonesiaku. Tetaplah terus melaju untuk mewujudkan Indonesia maju.

Ingatlah selalu pekik perjuangan Bung Tomo pahlawan kita:
Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar..! Merdekaa!!

Leave a comment